מרכז צפרות כפר רופין

במסגרת החלטת הממשלה לקידום ענף הצפרות בארץ החברה הממשלתית לתיירות פרסמה מכרז להקמת מרכז צפרות בכפר רופין. הפרויקט הינו של משרדי התיירות והחקלאות ובשיתוף מועצת עמק המעיינות ומבוצע ע"י החברה הממשלתית לתיירות…

אלפי ציפורים ממגוון המינים מגיעות לאזור כפר רופין, ולכן הוחלט להכשיר את בניין התרבות רופין (בניין בעל ערכי שימור) למרכז הצפרות הראשון שיפותח כחלק מהחלטת הממשלה להקמת רשת צפרות ארצית  . הפרויקט יבוצע במספר שלבים, כאשר בשלב ראשון יבנה חלל כינוס להסבר על צפרות, הכולל בריכת ציפורים, ויהווה חלק מהמסלול השלם לצפרים.

 בחברה הממשלתית לתיירות הדגישו כי סיום שלב הראשון צפוי בעוד כשנה.