טיילת צמח

בתאריך 6.1.14 יצא צו תחילת עבודות בטיילת צמח. פרויקט טיילת צמח נועד לחבר את טיילת גינוסר לטיילת שמול המועצה, וליצור רצף טיילות.

המקטע מתוכנן בהתאם לשפה האדריכלית הקיימת במקום. בנוסף , תשמש הטיילת גם כדופן אחורית למתחם המסחרי שנחנך לאחרונה.