בניאס

שמורת הטבע בניאס משלבת ארכיאולוגיה וטבע. האתר ממוקם למרגלות הר החרמון, ובתוכו נובעים רוב מי נחל חרמון הנקרא גם "בניאס" – אחד מיובליו של הירדן. בתוך האתר שזורים ממצאים ארכיאולוגיים רבים, זכר לפולחן האל פן שנערך במקום בתקופה ההליניסטית. השם 'בניאס' הוא שיבוש של השם המקורי פניאס – על שם האל פן. המלך הורדוס ובנו ממשיכו פיליפוס בנו מחדש את המקום ולכן נמצאים באתר שרידים של העיר קיסריה-פיליפי, כמו גם שרידים נוספים מהתקופה הצלבנית. בהמשך נבנה האתר כמועדון קצינים סורי וחלק מהמבנים מתקופה זו עדיין משמשים את המבקרים הרבים. החברה הממשלתית לתיירות פעלה באתר בחשיפת לחשיפת ושימור העתיקות תוך הקמת מערכת שבילים בתוך האתר ושבילים נוספים המובילים לאתרים רבים בסביבה בהם מפל הבניאס, הגשר התלוי ומבצר נמרוד (קלעת נמרוד). באתר פותח אמצעי המחשה בחול כפי שמפורט בפרק על אמצעי המחשה ושילוט.