מכרז 07/23 – מסמכי מכרז 7/23 למתן שירותי ייעוץ בתחום שילוט תיירותי חום לחץ כאן

מכרז 05/23 – מסמכי מכרז 5/23 למתן שירותי ייעוץ בנושא ביטוח (במיקור חוץ) לחץ כאן

מכרז 04/23 – מסמכי מכרז 4/23 למתן שירותי בקרה הנדסית על פרויקטים תיירותיים בביצוע צד ג' בתחום התשתיות הציבוריות בארץ לחץ כאן

מכרז 03/23 – מסמכי מכרז 3/23 לביצוע עבודות שיפוץ מבנה מנהלה ישן ובניית גשר הולכי רגל בפרויקט המבנה המנדטורי נמל חיפה לחץ כאן

מכרז 02/23 – מסמכי מכרז 2/23 לביצוע עבודות להקמת גשר תלוי בתל חי לחץ כאן

מכרז 01/23 – מסמכי מכרז 1/23 לביצוע עבודות שיקום שובר גלים(נזקי הסופה) בפרויקט קו המים בטבריה לחץ כאן למפרטים ותוכניות לחץ כאן