למכרז 16/18 – מרכז מבקרים תל מגידו- תוכן – לחץ כאן

למכרז 15/18- מרכז מבקרים תל מגידו – לחץ כאן

למכרז 3/19 – שירותי ניהול פיקוח – לחץ כאן 

למכרז 17/18- מצפור ברק ועמיחי – לחץ כאן

למכרז 9/18 – תצוגות למוזיאון רמלה – לחץ כאן 

למכרז 14/18 – שירותי ליסינג לחברה – לחץ כאן 

למכרז 12/18 – היפודרום בית שאן לחץ כאן

למכרז החברה 13/18 – מחשוב – לחץ כאן 

למכרז החברה 11/8 – יער השלום לחץ כאן

למכרזי החברה 7/18 – פיתוח פארק צפרות אילת לחץ כאן

למסמכי מכרז 1/18 – שיפוץ מוזיאון רמלה לחץ כאן

למסמכי המכרז 4/18 – תכנון ביצוע פארק קצרין לחץ כאן

למסמכי המכרז 2/18 תכנון שילוט חום לחץ כאן

למסמכי המכרז 6/18 צפרות חצבה לחץ כאן