למסמכי מכרז 1/18 – שיפוץ מוזיאון רמלה לחץ כאן

למסמכי המכרז 4/18 – תכנון ביצוע פארק קצרין לחץ כאן 

למסמכי המכרז 2/18 תכנון שילוט חום לחץ כאן