למסמכי מכרז מספר 3/18 -  ביצוע סינגל ארבל לחץ כאן 

למסמכי מכרז 1/18 – שיפוץ מוזיאון רמלה לחץ כאן