הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות מחשוב למערכת ניהול פרויקטים ומערכת לניהול מסמכים – לחץ כאן – הזמנה להציע הצעות – יועץ מחשוב למערכות (1)