הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד – חברת קדישא – להודעה לחץ כאן