הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת סאנקולנט בע"מ. להודעה לחץ כאן