ראש תחום רשויות מקומיות – לחצו על הקישור – ביטול הליך

הודעה על ביטול ההליך – ראש תחום רשויות מקומיות מורשת (1)