מודעת דרושים לתפקיד ממונה בטיחות ארצי – מודעה

מודעת דרושים לתפקידים: מנהל אזור מרכז ומנהל מעקב ובקרה הנדסית מודעה

הארכת מועד להגשת מועמדות לתפקידים: מנהל אזור מרכז ומנהל מעקב ובקרה הנדסית

מודעת דרושים – סמנכ"ל תכנון – מודעה + שאלון

הארכת מועד להגשת מועמדות- סמנכ"ל תכנון

הארכת מועד להגשת מועמדות- סמנכ"ל תכנון- הארכה נוספת

סמנכ"ל תכנון – ארכת מועדים ועדכון תנאי סף

שאלון למשרת סמנכ"ל תכנון

*מועמד אשר מעוניין לקבל את השאלון בקובץ וורד מוזמן לפנות לכתובת דוא"ל המופיעה במודעה,

כמו כן, מובהר כי כל תיקון/שינוי בשאלון עלול לגרום לפסילת המועמדות, לפיכך אין לבצע שינוי (למעט הוספת שורות)