הודעה על מיזם משותף מרכז חצר היהודים - מיזם משותף-

הודעה על מיזם משותף עם עמותת בית מדרש- לחץ כאן 

הודעה על מיזם משותף עם עמותת המזגגה – לחץ כאן

הודעה על מיזם משותף עם עמותה להנצחת חללי הנחל- לחץ כאן 

הודעה על מיזם משותף עם נאות קדומים לחץ כאן

הודעה על מיזם משותף עם עמותת לוטם לחץ כאן

הודעה על מיזם משותף עם נאות קדומים בפרויקט מיזם לילה לחץ כאן

הודעה על מיזם משותף עם עמותת ראש הגבעה לחץ כאן

הודעה על מיזם משותף בית החיות התנ׳׳כי - מיזם משותף-בית החיות התנכי