טלפון ראשי בחברה – 026363400

לשכת מנכ"ל – עינת מזרחי - 026363411einat@igtc.co.il
אגף כלכלה – 026363427
אגף פיתוח –  026363426
אגף כספים - מענה טלפוני בין השעות 13:00-15:00 – 026363400
אגף הסברה וקשרי קהילה – 026363400 irenaew@igtc.co.il

פקס: 02-6363401

כתובת : גן טכנולוגי מלחה, בנין המגדל קומה 4, ירושלים 96951
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4258 ירושלים 91026