טלפון ראשי בחברה – 026363400

מזכירות 026363400

לשכת מנכ"ל – עינת מזרחי – 026363411– einat@igtc.co.il

אגף כספים – מענה טלפוני בין השעות 13:00-15:00 – 026363440

אגף הסברה וקשרי קהילה – 026363400 

פקס: 02-6363401

כתובת : גן טכנולוגי מלחה, בנין המגדל קומה 3, ירושלים 96951
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4258 ירושלים 91026