#
נושא ההתקשרות
החלטה מיום
נימוקי ההחלטה
 
 
514התקשרות עם האמנית קרן בן הלל לשם יצירת איורים לשלטים במסגרת
פרויקט כפרים דרוזים )בית ג'אן, חורפיש ופקיעין(.
16.7.18download-pdf-btn
513התקשרות עם המועצה המקומית ראמה, לביצוע עבודות בפרויקט מסלול
תיירות בגרעין העתיק שלב א'
16.7.18download-pdf-btn
512התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות נוף במסגרת פרויקט מרכז
איתן שלב ד' קצרין.
25.6.18download-pdf-btn
511התקשרות עם מועצה מקומית כפר כמא, לעבודות פיתוח בפרויקט מרכז
המורשת הצ'רקסית – בית שאמי.
25.6.18download-pdf-btn
511ההתקשרות המשך עם סמו הנדסת חשמל בע"מ למתן שירותי תכנון חשמל –
הנחת רשת עילית פרויקט סמטת שמעיה יפו.
25.06.18download-pdf-btn
509התקשרות עם עיריית חדרה, לביצוע עבודות תכנון בפרויקט חוף אולגה. 16.4.18download-pdf-btn
508עדכון ההתקשרות עם אריה רחמימוב אדריכלים – למתן שירותי תכנון
אדריכלי בפרויקט מתחם G בעיר דוד במסגרת תכנית מורשת
16.4.18download-pdf-btn
507התקשרות עם המועצה האזורית בני שמעון, לביצוע עבודות חשמל ומים
בפרויקט פארק חצרים.
16.4.18download-pdf-btn
506ההתקשרות המשך עם אדריכל ארי אברהמי – למתן שירותי תכנון בפרויקט
חצר היהודים בטבריה במסגרת תכנית מורשת.
16.4.18download-pdf-btn
505כעדכון התקשרות עם אדן גדיש – למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקט אילת
היכל הקרח השלמות.
16.04.18download-pdf-btn
504זוכה במסגרת הליך תחרותי למתן שירותי ייעוץ משפטי למטלה בתחום
רגולציה ותכנון ובניה – משרד שרית דנה ושות'.
9.3.18download-pdf-btn
503זוכה במסגרת פנייה תחרותית לתכנון וביצוע מערך תוכן ושילוט – שביל
"יונתן"– סטודיו אמיר זהבי בע"מ.
9.3.18download-pdf-btn
502ההתקשרות המשך עם שחם אדריכלים– בפרויקט בית שץ בירושלים5.3.18download-pdf-btn
501ההתקשרות המשך עם שדה גולדשטיין מורד – פרויקט פארק מרכזי באילת.5.3.18download-pdf-btn
500ההתקשרות המשך עם לוי משה – פרויקט בית שאן טיילת שאול המלך.5.3.18download-pdf-btn
499ההתקשרות המשך עם מוריה סקלי– פרויקט חוף הדקל בטבריה.5.3.18download-pdf-btn
498ההתקשרות המשך עם דנאור מערכות תיאטרון ואולפנים בע"מ– בפרויקט
גבעת התחמושת בירושלים.
5.3.18download-pdf-btn
497התקשרות המשך עם ברן הקמת פרויקטים – פרויקט פארק מרכזי באילת.5.3.18download-pdf-btn
496ההתקשרות המשך עם אשד מזרקות בע"מ – פרויקט המזרקה המוזיקלית
באילת
5.3.18download-pdf-btn
495ההתקשרות המשך עם אדוארדו הובשר – פרויקט התאורה בהיפודרום בבית
שאן.
5.3.18download-pdf-btn
494ההתקשרות המשך עם א.מ. ניהול ובקרה בע"מ – ליווי פעילות מערכת
המניפה בחמ"ת
5.3.18download-pdf-btn
493ימוש אופציה )זכות ברירה( בדבר המשך ההתקשרות עם חברת קלין אין –
שירותי ניקיון ותחזוקה למשרדי החברה
19.2.18download-pdf-btn
492ההתקשרות המשך עם בטחיש מוהנד – פרויקט קבר יתרו19.2.18download-pdf-btn
491התקשרות עם עיריית אילת, לביצוע שיפור ושדרוג בפרויקט הפארק המרכזי
באילת
19.2.18download-pdf-btn
490התקשרות עם המועצה האזורית רמת הגולן, לביצוע תשתיות נלוות
בפרויקט פארק הירדן
4.2.18download-pdf-btn
489ביצוע עבודות שיקום של בית הקברות העתיק ביפו במסגרת פרויקט מורשת28.01.18download-pdf-btn
488ההתקשרות המשך עם שדה גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף – שירותי
אדריכלות נוף בפרויקט פארק מרכזי אילת שלב ד'.
10.12.17download-pdf-btn
487התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ייעוץ פרוגראמה פיזית והמחשתית
במסגרת פרויקט טיילת תת ימית באילת
10.12.17download-pdf-btn
486ההתקשרות המשך עם גיד הנדסה – יוסי שרגא – שירותי ייעוץ וליווי חברת
תכנון לפתרון טיוב מי הלגונה בפרויקט הלגונה המזרחית באילת
10.12.17download-pdf-btn
485ההתקשרות המשך עם ברן הקמת פרויקטים בע"מ – שירותי ניהול ופיקוח
בפרויקט פארק מרכזי אילת.
10.12.17download-pdf-btn
484ההתקשרות המשך עם א.מ. ניהול ובקרה בע"מ – שירותי ליווי פעילות
מערכת המניפה בחברה.
10.12.17download-pdf-btn
483ביצוע שילוט חום ברחבי הארץ.27.11.17download-pdf-btn
482 התקשרות עם המועצה האזורית גוש עציון, לעריכת תב"ע תיירותית
בפרויקט עוז וגאון בגוש עציון
19.11.17download-pdf-btn
481התקשרות עם היועץ מאיר גזית למתן שירותים בתחום שילוט חום / תיירותי
בחברה
19.11.17download-pdf-btn
480ההתקשרות המשך עם אדוארדו הובשר – פרויקט התאורה בהיפודרום בבית
שאן
19.11.17download-pdf-btn
479התקשרות עם חברת אלעד מערכות תוכנה בע"מ למתן שירותי ייעוץ ותמיכה
בתחום המחשוב בחברה
5.11.17download-pdf-btn
478ההתקשרות המשך עם חברת ההר לקבלנות ובניה בע"מ – פרויקט קרונות
תצפית במצוק הצינים - ניצנה
22.10.17download-pdf-btn
478התקשרות עם מתכנן למתן שירותי קונסטרוקציה במסגרת פרויקט הלגונה
המזרחית באילת.
10.09.17download-pdf-btn
477התקשרות עם עיריית אילת, לביצוע עבודות שיפורים והסדרת מפגעים
בטיילת צפונית בפרויקט טיילת צפונית אילת.
22.10.17download-pdf-btn
475התקשרות עם מתכנן למתן שירותי תכנון אדריכלי ונוף במסגרת פרויקט
רחבת הולידיי אין אשקלון.
10.09.17download-pdf-btn
474התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות נוף פרויקט במסגרת פרויקט
טיילת ימית אילת
03.09.17download-pdf-btn
473התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול פרויקט במסגרת פרויקט רחבת
הולידיי אין אשקלון.
03.09.17download-pdf-btn
472ההתקשרות המשך עם מייזליץ כסיף- אודי – פרויקט רובע הבשמים מצפה
רמון.
03.09.17download-pdf-btn
471התקשרות עם מועצה אזורית שומרון, לביצוע תשתיות ראש שטח סמוך
ליקב "טורא" .
03.09.17download-pdf-btn
470ההתקשרות המשך עם מוטי הוניג הנדסה בע"מ – פרויקט דליית אל כרמל03.09.17download-pdf-btn
469התקשרות המשך עם מ.מ. מהנדסים – פרויקט תיק השיווק בלגונה
המזרחית באילת
03.09.17download-pdf-btn
468התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקט במסגרת פרויקט
טיילת ימית אילת
03.09.17download-pdf-btn
467התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ופיקוח במסגרת פרויקט צפרות
רמת נגב.
03.09.17download-pdf-btn
466ההתקשרות המשך עם אלי בנאוליד מהנדסי בניין – פרויקט עיר דוד שטח
G ירושלים.
03.09.17download-pdf-btn
465ההתקשרות המשך עם אבנר דרורי אדריכלים – פרויקט טיילת דרומית
)המזח(, אילת
03.09.17download-pdf-btn
464ההתקשרות המשך עם אי קונספשיין – פרויקט שימור מתחם הבילויים גדרה
/ פרויקט מורשת.
30.7.17download-pdf-btn
463ביצוע עבודות לתכנון ותיקון הגשרון והתאמות נגישות ובטיחות למנגש כפר
נחום.
13.8.17download-pdf-btn
462ביצוע שביל ישראל ממקטע תל עובדת – מצפה רמון.23.07.17download-pdf-btn
461התקשרות עם המועצה האזורית שומרון, לביצוע עבודות להקמת מרכז
מבקרים בפרויקט הר כביר
23.07.17download-pdf-btn
460ההתקשרות המשך עם אבנר דרורי אדריכלים – פרויקט פארק צפרות אילת.23.07.17download-pdf-btn
459ההתקשרות המשך עם תד"ם הנדסה אזרחית – פרויקט הלגונה המזרחית
אילת / רמ"י
02.07.17download-pdf-btn
458ההתקשרות המשך עם שלמה אהרונסון אדריכלים )2001 – )פרויקט הלגונה
המזרחית אילת / רמ"י.
02.07.17download-pdf-btn
457ההתקשרות המשך עם סירקין בוכנר קורנברג – פרויקט הלגונה המזרחית
אילת / רמ
02.07.17download-pdf-btn
456ההתקשרות המשך עם אי. אי. סי. סי הנדסת חשמל – פרויקט הלגונה
המזרחית אילת / רמ"י.
02.07.17download-pdf-btn
455התקשרות עם מתכנן למתן שירותי הנדסת שימור במסגרת פרויקט פארק
תלמודי קצרין )תכנית מורשת(.
11.6.17download-pdf-btn
454ההתקשרות המשך עם מרש אדריכלים – סדנא אתיופית נכסי ר"פ באר שבע.11.6.17download-pdf-btn
453התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול פרויקט במסגרת פרויקט פארק
תלמודי קצרין )תכנית מורשת(
11.6.17download-pdf-btn
452ההתקשרות המשך עם יש שיא השקעות - אברהם שוורץ – פרויקט שביל
אופניים ירקון
11.6.17download-pdf-btn
451ההתקשרות המשך עם הס הנדסה – פרויקט טיילת הר ציון ירושלים11.6.17download-pdf-btn
450ההתקשרות המשך עם אבי אור אדריכלים – פרויקט פארק תלמודי קצרין
)תכנית מורשת(.
11.6.17download-pdf-btn
449התקשרות המשך עם א. אפשטיין ובניו – פרויקט קבר הרמב"ם בטבריה
)תכנית מורשת(.
11.6.17download-pdf-btn
448התקשרות המשך עם שמיס מיכאל הנדסה בע"מ – פרויקט גני חוגה שירותי
תכנון תנועה ודרכים לתב"ע.
21.5.17download-pdf-btn
447התקשרות המשך עם המכון למורשת בן גוריון – פרויקט צריף בן גוריון
בשדה בוקר במסגרת תכנית מורשת.
21.5.17download-pdf-btn
446התקשרות המשך עם חג"מ תכנון תשתיות בע"מ – פרויקט גני חוגה שירותי
תכנון מים וביוב לתב"ע.
21.5.17download-pdf-btn
445התקשרות המשך עם דן שרון א.ב. מתכננים בע"מ – פרויקט גני חוגה שירותי
תכנון חשמל לתב"ע
21.5.17download-pdf-btn
444התקשרות המשך עם אדן גדיש הנדסה וניהול פרויקטים – פרויקט צפרות
אילת.
21.5.17download-pdf-btn
443התקשרות המשך עם א.ב. מתכננים בע"מ – פרויקט גני חוגה שירותי תכנון
אדריכלי לתב"ע.
21.5.17download-pdf-btn
442מימוש אופציה )זכות ברירה( לעניין הארכת ההתקשרות עם יועץ הביטוח של
החברה – אורי אורלנד להמשך מתן שירותיו לתקופה נוספת בת 24 חודשים
30.4.17download-pdf-btn
441ההתקשרות המשך עם תפנית וינד בע"מ – שירותי ניהול פרויקט גבעת
התחמושת בירושלים תכנית מורשת - עדכון אישור ההתקשרות
30.4.17 download-pdf-btn
440ההתקשרות המשך עם הקבלן בן נתן הנדסה בע"מ – מרכז יציאה לאופניים
הדר יוסף תל אביב
30.4.17download-pdf-btn
439ההתקשרות המשך עם הקבלן אלביליה חנן בע"מ – פרויקט קבר הרמב"ם
בטבריה תכנית מורשת.
30.4.17download-pdf-btn
438ההתקשרות המשך עם תפנית וינד בע"מ – פרויקט גבעת התחמושת
בירושלים תכנית מורשת – שירותי ניהול פרויקט בגבעת התחמושת.
5.3.17download-pdf-btn
437ההתקשרות המשך עם הקבלן קדומים לעד – פרויקט אמפי עיר דוד
בירושלים.
5.3.17 download-pdf-btn
436מימוש אופציה )זכות ברירה( בדבר מכרז מספר 16/24 עם דנאור מערכות
תאטרון ואולפנים בע"מ– אספקת והתקנת מערכות תאורה במוזיאון גבעת התחמושת – תכנית
מורשת
5.3.17download-pdf-btn
435מימוש אופציה )זכות ברירה( בדבר מכרז מספר 16/19 עם ארדן קונטרול-טק
בע"מ – אספקת והתקנת מערכות מולטימדיה במוזיאון גבעת התחמושת – תכנית מורשת.
5.3.17download-pdf-btn
434ההתקשרות המשך עם ח. פאהום ושות' – פרויקט בית ג'אן למתן שירותי
תכנון קונסטרוקציה
5.3.17download-pdf-btn
433ההתקשרות המשך עם ג.י.ד. הנדסה - יוסי שרגא – פרויקט הלגונה המזרחית
באילת- פרויקט רמ"י למתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון הנדסה ימית.
5.3.17download-pdf-btn
432מימוש אופציה )זכות ברירה( בדבר המשך ההתקשרות עם א.מ. ניהול ובקרה
– שירותי ליווי פעילות מערכת מניפה.
3.1.17download-pdf-btn
431התקשרות עם עיריית אילת, לרכישת שלוש עשרה סככות בפרויקט טיילת
דרומית באילת.
11.12.16download-pdf-btn
430ההתקשרות המשך עם מריו מסצ'אני מהנדסים בע"מ – פרויקט ליווי ובקרה
הנדסית לפרויקטים בביצוע צד שלישי.
11.12.16download-pdf-btn
429ההתקשרות המשך עם דרך פוריה בע"מ – פרויקט שירותי ליווי קהילתי
וקשרי קהילה בשפרעם
11.12.16download-pdf-btn
428ההתקשרות המשך עם ברוידה מעוז אדריכלות נוף בע"מ – פרויקט שביל
אופניים נחל הירקון רמת גן.
27.11.16download-pdf-btn
427תחזוקת שביל אופניים – מצפה רמון - אילת.18.9.16download-pdf-btn
426התקשרות עם מוזיאון הפלמ"ח, להצבת אמצעיים טכניים להמחשה בשפה
הסינית .
18.9.16download-pdf-btn
425התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות נוף במסגרת פרויקט הטיילת
הימית באילת
20.11.16download-pdf-btn
424התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ופיקוח במסגרת פרויקט הטיילת
הימית באילת
20.11.16download-pdf-btn
423ההתקשרות המשך עם ווינשטיין ועדיה אדריכלים – פרויקט כפר רופין
צפרות
20.11.16download-pdf-btn
422ההתקשרות המשך עם בטחיש מוהנד – פרויקט טיילת מצוקי האון20.11.16download-pdf-btn
421ההתקשרות המשך עם אלעד מערכות – שירותי מחשוב לחברה20.11.16download-pdf-btn
420ההתקשרות המשך עם ארץ ניהול פרויקטים – פרויקט רובע הבשמים שלב ב'
מצפה רמון.
20.11.16download-pdf-btn
419ההתקשרות המשך עם אבנר דרורי – פרויקט פארק צפרות אילת.20.11.16download-pdf-btn
418ההתקשרות המשך עם א.מ. ניהול ובקרה בע"מ – פרויקט ליווי פעילות
מערכת ניהול הפרויקטים הממוחשבת "מניפה".
30.10.16download-pdf-btn
417ההתקשרות המשך עם י.ח.י יישום מערכות בע"מ – פרויקט מערכת מניפה
בחברה.
18.9.16download-pdf-btn
416ההתקשרות המשך עם הראל מהנדסים אזרחיים – פרויקט שוק יווני שלב ב'
)סמטת שמעיה ביפו(.
18.9.16download-pdf-btn
415עדכון התקשרות המשך עם הקבלן בן נתן הנדסה – עבודת נוספות בפרויקט
מרכז היציאה לאופני נכים בהדר יוסף.
18.9.16download-pdf-btn
414עדכון התקשרות המשך עם הקבלן בן נתן הנדסה – עבודת נוספות בפרויקט
מרכז היציאה לאופני נכים בהדר יוסף.
18.9.16download-pdf-btn
413ההתקשרות המשך עם דרמן ורבקל אדריכלות – פרויקט תכנון אדריכלות
ופיתוח נופי במרחב הציבורי בטבריה וככר רסקו.
18.9.16download-pdf-btn
412ההתקשרות המשך עם ארץ ניהול פרויקטים – פרויקט צפרות רמת נגב18.9.16download-pdf-btn
411ההתקשרות המשך עם אבנר דרורי אדריכלים – פרויקט טיילת דרומית
)מזח( אילת.
18.9.16download-pdf-btn
410ההתקשרות המשך עם PGL הנדסה ותכנון תחבורה – פרויקט שילוט הכוונה
תיירותי בדרכים ) שילוט חום(
18.9.16download-pdf-btn
409ההתקשרות המשך עם רן וולף – פרויקט ציר יפו נתנזון בחיפה.4.9.16download-pdf-btn
408התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות במסגרת פרויקט בית חילו
בלוד
4.9.16download-pdf-btn
407התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול פרויקט במסגרת פרויקט בית חילו
בלוד.
4.9.16download-pdf-btn
406ההתקשרות המשך עם ארץ ניהול פרויקטים – פרויקט טיילת יפו דרום.4.9.16download-pdf-btn
405ההתקשרות המשך עם א. אפשטיין ובניו – פרויקט טיילת יפו דרום.4.9.16download-pdf-btn
404ההתקשרות המשך עם שדה גולדשטיין מורד - אדריכלות נוף – פרויקט
פארק מרכזי אילת שלב ד'.
21.8.16download-pdf-btn
403ההתקשרות המשך עם ר.ע.מ הנדסת כבישים ותנועה – פרויקט מע"ר מזרח
שלב ד' )רחוב הנביאים(.
21.8.16download-pdf-btn
402ההתקשרות המשך עם אדריכלית רחל וינר אדריכלות ונוף בע"מ – פרויקט
מע"ר מזרח שלב ד' בירושלים
21.8.16download-pdf-btn
401התקשרות עם מועצה מקומית קצרין, לקידום תכנון שלב ד' למרכז איתן
בפרויקט קצרין
21.8.16download-pdf-btn
400התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ופיקוח במסגרת פרויקט הפארק
המרכזי באילת – שלב ב'
21.8.16download-pdf-btn
399התקשרות עם מתכנן למתן שירותי תכנון תאורה וניהול במסגרת פרויקט
פיתוח קונספט מסלול האור שבפארק הירדן
07.08.2016download-pdf-btn
398התקשרות המשך בפטור ממכרז עם המתכנן דמו ייעוץ הנדסה בע"מ למתן
שירותי ייעוץ אלומיניום בפרויקט קבר הרמב"ם.
24.7.16download-pdf-btn
397עדכון תכולת ההתקשרות עם לבני מהנדסים בע"מ – פרויקט פארק הצפרות
באילת
24.7.16download-pdf-btn
396התקשרות עם אול רייד ספורטס בע"מ – יערות להב כרמים24.7.16download-pdf-btn
395התקשרות המשך עם צבי לינזן מהנדסים – פרויקט פארק חצרים24.7.16download-pdf-btn
394התקשרות המשך עם ערן מבל אדריכלים – כפר אומנים צוקים.24.7.16download-pdf-btn
393התקשרות המשך עם סטודיו רעיה גלבוע – פרויקט כפרים דרוזים.24.7.16download-pdf-btn
392התקשרות המשך עם מתו"פ מהנדסים תכנון – פרויקט חוף הדקל בטבריה24.7.16download-pdf-btn
391התקשרות המשך עם כרמל א.מ. תכנון והנדסה בע"מ – פרויקט טיילת חוף
דרומי באילת שלב ד'.
24.7.16download-pdf-btn
390התקשרות המשך עם יש שיא השקעות – אברהם שוורץ – פרויקט שביל
אופניים ירקון
24.7.16download-pdf-btn
389התקשרות המשך עם חושן ניהול פרויקטים – פרויקט שוק יווני יפו24.7.16download-pdf-btn
388 ההתקשרות המשך עם אדן גדיש – פרויקט פארק הצפרות באילת24.7.16download-pdf-btn
387עדכון התקשרות עם מתכנן – ניהול ופיקוח בטיילת דרומית אילת, שלב ד'.10.7.16download-pdf-btn
386דכון התקשרות עם מתכנן – ניהול ופיקוח בטיילת דרומית אילת, שלב ד'.
26.6.16download-pdf-btn
385ההתקשרות המשך עם מתכנן – למתן שירותי הכנת תיק שיווק בפרויקט
הלגונה המזרחית באילת.
26.6.16download-pdf-btn
384התקשרות עם היועצים הזוכים במסגרת של פנייה תחרותית לקבלת הצעות
למתן שירותי יעוץ קרקע לפרויקטים שונים של החברה הממשלתית לתיירות
29.5.16download-pdf-btn
383התקשרות עם קרן קיימת לישראל ומועצה מקומית יפיע, לתכנון וביצוע
טיילת דרך השלום ביפיע )מגדל העמק(.
29.5.16download-pdf-btn
382התקשרות עם מתכנן למתן שירותי תכנון אדריכלות בחניון גבעתי בעיר דוד.29.5.16download-pdf-btn
381התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות בפרויקט נכסי ר"פ באר שבע.29.5.16download-pdf-btn
380 התקשרות עם מתכנן למתן שירותי תכנון תנועה בפארק תמנע.29.5.16download-pdf-btn
379התקשרות עם מתכנן למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה ואיטום בפארק
תמנע.
29.5.16download-pdf-btn
378התקשרות עם מתכנן למתן שירותי אדריכלות בפארק תמנע29.5.16
377 התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ופיקוח בטיילת דרומית אילת שלב
ד'.
29.5.16download-pdf-btn
376התקשרות עם המועצה המקומית קצרין ל הכנת תב"ע לפארק קצרין29.5.16download-pdf-btn
375ההתקשרות המשך עם רשות הטבע והגנים ומועצה אזורית רמת הנגב,
לביצוע עבודות תכנון במרכז צפרות שמורת טבע מצוקי הצינים/רמות נגב.
29.5.16download-pdf-btn
374ההתקשרות המשך עם עיריית ירושלים, לביצוע עבודות תשתית וכבילה
לרמזורים בצומת הר ציון – בריכת הסולטן
29.5.16download-pdf-btn
373ההתקשרות המשך עם החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ – המשך הפיתוח
הציבורי סביב פארק הקרח אילת.
29.5.16download-pdf-btn
372התקשרות עם קבלן -קבר הרמבם29.5.16 download-pdf-btn
371עדכון נוסף לאישור ההתקשרות המשך עם יועץ – למתן שירותי ליווי קשרי
קהילתי במצפה רמון.
16.05.16download-pdf-btn
370התקשרות עם המתכננים הזוכים במסגרת של פנייה תחרותית לקבלת
הצעות למתן שירותי תכנון מים, ביוב, ניקוז ותיאום מערכות לפרויקטים שונים של החברה
16.05.16download-pdf-btn
369התקשרות עם המתכננים הזוכים במסגרת של פנייה תחרותית לקבלת
הצעות למתן שירותי תכנון כבישים, תנועה ותיאום תשתיות לפרויקטים שונים של החברה.
16.05.16 download-pdf-btn
368החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה לפרויקטים של החברה16.05.16download-pdf-btn
367התקשרות המשך עם קבלן - פרוייקט מרכז יציאה לאופניים 18.4.16download-pdf-btn
366עידכון החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם יטועץ בפטור ממכרז – דרך פוריה בעמ – למתן שירותי ליווי וקשרי קהילה ועסקים בפרויקט שפרעם18.4.16download-pdf-btn
365החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – סטודיו אבידני – שירותי תכנון שילוט תיירות במצפה רמון18.4.16download-pdf-btn
364החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנו בפטור ממכרז – פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון חשמל לפרויקטים של החברה18.4.16download-pdf-btn
363החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מריו מסצ'אני מהנדסים בעמ – ליווי ובקרה הנדסית לפרויקטים בביצוע צד שלישי18.4.16download-pdf-btn
362התקשרות המשך עם יועץ- רן וולף04.04.16download-pdf-btn
361התקשרות המשך עם חברת לנקיון החברה 04.04.16download-pdf-btn
360ביצוע חפירת הצלה-טיילת מצוקי און04.04.16download-pdf-btn
359התקשרות המשך עם קבלן04.04.16download-pdf-btn
358החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – לבני מהנדסים בעמ, למתן שירותי ייעוץ ותכנון קונסטרוקציה בפארק הצפרות אילת04.04.16download-pdf-btn
357החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – לוטנר אדריכלים בע מ – מתן שירותי אדריכלות בפרויקט ככר המעיין בעין כרם 04.04.16download-pdf-btn
356התקשרות עם מנהל פרוייקט16.03.16download-pdf-btn
355התקשרות המשך עם ספק למתן שירותי עיצוב, תכנון - כפר רופין 16.03.16 download-pdf-btn
354התקשרות המשך עם מתכנן - שפרעם 16.03.16download-pdf-btn
353עדכון התקשרות ען מתכנן- אילת 16.03.16download-pdf-btn
352עידכון החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט פארק תמנע – קמפינג – ניהול פרויקט – אדן גדיש הנדסה וניהול 16.03.16download-pdf-btn
351החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – בי.אר קישורים בע מ – שירותי קשרי קהילה בפרויקט דליית אל-כרמל 16.03.16download-pdf-btn
350החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דני אבוחצירה – שירותי תכנון מבנה לשימור בפרויקט גן לאומי מגידו21.2.16download-pdf-btn
349החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אדן גדיש הנדסה וניהול – שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט פארק תמנע – קמפינג 21.2.16download-pdf-btn
348התקשרות המשך עם מתכנן11.2.16download-pdf-btn
347התקשרות עם מתכנן11.2.16download-pdf-btn
346עבודות שימור בפקיעין11.2.16download-pdf-btn
345החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ווינשטיין ועדיה אדריכלים – שירותי אדריכלות בפרויקט כפר רופין – צפרות 11.2.16download-pdf-btn
344החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים11.2.16download-pdf-btn
343החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות נחל הירקון – עריכת תכנית אב לאגן הירקון במסגרת תכנית מורשת8.2.16download-pdf-btn
342החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – הקרן הקיימת לישראל – סינגל אופניים ביער להב8.2.16download-pdf-btn
341החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – דוד ניסים, למתן שירותי ניהול פרויקט טיילת חוף הדקל בטבריה8.2.16download-pdf-btn
340התקשרות בהסכם מסגרת עם המרכז למיפוי ישראל (יחידת סמך) – עריכה והפקת מפות סימון שבילים (אופניים והולכי רגל) 17.1.16download-pdf-btn
339החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – יואל ממן ניהול ופיקוח בע מ – שירותי ניהול פרויקט הרודיון17.1.16download-pdf-btn
338החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – האדריכלית מוריה סקלי – שירותי תכנון טיילת בחוף צפוני- חוף הדקל בטבריה 17.1.16download-pdf-btn
337התקשרות עם יועץ10.1.16download-pdf-btn
336החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז -פרויקט השוק היווני ביפו – שירותי ליווי קהילתי – חברת BR קשרי קהילה10.1.16download-pdf-btn
335החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם קבלן בפטור ממכרז – נמר הנגב בע מ – עבודות תשתית ופיתוח מבואת הכניסה לפארק תמנע 5.1.16download-pdf-btn
334החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט באר שבע נכסי ר פ – רמון מהנדסים – ניהול פרויקט5.1.16download-pdf-btn
333החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – פיתוח תשתיות טכנולוגיות בפרויקט חווית שבילי עכו – עיריית עכו – 5.1.16download-pdf-btn
332החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז -דרך פוריה בע מ לשם ליווי קשרי קהילה ועסקים בפרויקט שפרעם5.1.16download-pdf-btn
331החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט רחוב הגליל בטבריה – האדריכלית עדנה ישי וילסון5.1.16download-pdf-btn
330החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דרך פוריה בע מ (איתי פנקס) – מתן שירותי ליווי קהילתי בפרויקטים של החברה בטבריה –20.12.15download-pdf-btn
329החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלןבפטור ממכרז – פרויקט פיתוח ציר יפו-נתנזון בחיפה – הקבלן אחים בן רחמים (צפון) בע מ20.12.15download-pdf-btn
328החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – פרויקט החלפת עמודי תאורה ברחוב הבנים בטבריה – הקבלן אלביליה חנן בע מ 20.12.15download-pdf-btn
327החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – חברת SF-MARINA (משוודיה) – פרויקט מנגש כפר נחום20.12.15download-pdf-btn
326החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – שירותי ייעוץ בנושא מיפוי מדידות,בפרויקטים השונים של החברה – מר צבי חקלאי20.12.15download-pdf-btn
325החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם ספק בפטור ממכרז – רכישת מחשבים וציוד נלווה – הצטרפות למכרז חשכ ל6.12.15download-pdf-btn
324החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דוד אקרשטיין בע מ – פרויקט מלונות הרכס שבירושלים6.12.15download-pdf-btn
323התקשרות המשך עם קבלן 22.11.15download-pdf-btn
322החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות הטבע והגנים הלאומיים – גן לאומי סוסיתא22.11.15download-pdf-btn
321החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם ספקבפטור ממכרז – תיק פרויקטים בע מ – פרויקט השוק האירופאי22.11.15download-pdf-btn
320החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם ספק בפטור ממכרז – א.מ. ניהול ובקרה בע מ – ליווי פעילות מערכת ניהול הפרויקטים מניפה בחברה 22.11.15download-pdf-btn
319התקשרות עם מתכנן8.11.15download-pdf-btn
318החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט מרכז הכפר פקיעין – תכנון תב ע – זרם אדריכלים8.11.15download-pdf-btn
317החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – מזרקה מוזיקלית באילת – אשד מזרקות בע מ8.11.15download-pdf-btn
316החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט פארק הצפרות אילת – שירותי ניהול ופיקוח – אדן- גדיש הנדסה 25.10.15download-pdf-btn
315החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – ביצוע מעבר תחתי לחצייה בטוחה של רוכבי האופניים – משגב (כביש 805) – מועצה אזורית משגב 25.10.15download-pdf-btn
314החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם עיריית נתניה לביצוע שביל אופניים25.10.15download-pdf-btn
313החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט עכו טיילת דרום – תכנון אדריכלות – אדריכל אודי כסיף25.10.15download-pdf-btn
312החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים25.10.15download-pdf-btn
311החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – השלמת גשר בטון במפגש נחל הירקון-הדר – רשת ניקוז נחל הירקון11.10.15download-pdf-btn
310החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – ביצוע שבילי אופניים אזוריים בגליל העליון ובירדן ההררי – רשות ניקוז כנרת11.10.15download-pdf-btn
309החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז -פרויקט בית שץ- טיילת ארמון הנציב בירושלים תפנית ניהול ובניה בע מ11.10.15download-pdf-btn
308החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז -פרויקט בית שץ- טיילת ארמון הנציב בירושלים – גרושקו מהנדסי מבנים בע מ 11.10.15download-pdf-btn
307החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז -פרויקט בית שץ- טיילת ארמון הנציב בירושלים – אדריכל אילן קדר 11.10.15download-pdf-btn
306החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך לביצוע עבודות לתחזוקת סימון שבילי אופניים – החברה להגנת הטבע11.10.15download-pdf-btn
305התקשרות בפרוייקט למוצר לילה נאות קדומים10.9.15download-pdf-btn
304התקשרות עם מתכנן כיכר רסקו10.9.15download-pdf-btn
303חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – גייגר שובל לניהול ופיקוח פרויקט גן לאומי תל דור10.9.15download-pdf-btn
302החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרויקט טיילת חוף הדקל בטבריה – מתכנן קונס' ימית ועבודות ימיות – כרמל א.מ תכנון10.9.15download-pdf-btn
301החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' -רשות הטבע והגנים, לביצוע הכשרת חניוני קרוואנים באתרי רט ג10.9.15download-pdf-btn
300החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מודדי השומרון בע מ 10.9.15download-pdf-btn
299החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – זהבה מרחב23.8.15download-pdf-btn
298החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות ניקוז שיקמה בשור – שביל אופניים באר שבע ניצנה (מקטע פארק באר שבע) 23.8.15download-pdf-btn
297החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות ניקוז שיקמה בשור – שביל אופניים באר שבע ניצנה (מקטע פארק באר שבע) 23.8.15download-pdf-btn
296החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות ניקוז ירדן דרומי – פרויקט צפרות כפר רופין 23.8.15download-pdf-btn
295החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – גיא איגרא בע מ23.8.15download-pdf-btn
294החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך בפטור ממכרז – – י.ח.י יישום מערכות בע מ23.8.15download-pdf-btn
293החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים 23.8.15download-pdf-btn
292החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז במסגרת פנייה תחרותית – א. אפשטיין 16.8.15download-pdf-btn
291החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – צבי שריר למתן שירותי מדידה בפרויקט לגונה מזרחית באילת16.8.15download-pdf-btn
291החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – סיגלית ב.ש שמאות מקרקעין בע מ16.8.15download-pdf-btn
290החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – גייגר שובל לניהול ופיקוח פרויקט גן לאומי מגידו 16.8.15download-pdf-btn
288החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – בוטניק אדריכלות נוף16.8.15download-pdf-btn
287החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – א. אפשטיין ובניו בע מ לניהול פרויקט לגונה מזרחית אילת16.8.15download-pdf-btn
286החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' -רשות הטבע והגנים לביצוע השלמת תאורת טיילת בגן הלאומי בית שאן16.8.15download-pdf-btn
285החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית הרצליה – פיתוח שביל אופניים חופי מגן לאומי אפולוניה ועד למרינה 16.8.15download-pdf-btn
284החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית באר שבע – פיילוט אינטרנט אלחוטי ברחובות העיר העתיקה16.8.15download-pdf-btn
283החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מועצה אזורית עמק הירדן ורשות ניקוז כנרת – עבודות השלמה לטיילת ירדנית16.8.15download-pdf-btn
282החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מועצה אזורית מטה אשר והקרן הקיימת לישראל – פיתוח שביל אופניים סובב ראש הנקרה 16.8.15download-pdf-btn
281החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם עיריית אילת – עבודות לשיקום והסרת מפגעים מידיים בטיילת הצפונית באילת16.8.15download-pdf-btn
281החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם עמותת קולות מן העלייה – תכנון בפרויקט מרכז התנאים במסגרת פרויקט מורשת 16.8.15download-pdf-btn
279החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ר.ק. הנדסת חשמל ותאורה בע מ16.8.15download-pdf-btn
278החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ניהול פרויקט שלם16.8.15download-pdf-btn
277החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – משרד דרמן ורבקל16.8.15download-pdf-btn
276החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – כרמל א.מ. תכנון והנדסה בע מ16.8.15download-pdf-btn
275החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – בת שבע גרפיק ארט בע מ16.8.15download-pdf-btn
274החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם בפטור ממכרז במסגרת פנייה תחרותית – משרד ליאון אורליצקי ושות'5.8.15download-pdf-btn
273החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – תוכן תכנון כלכלה וניהול בע מ26.7.15download-pdf-btn
272החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית אילת – פיתוח מרכז התיירות הישן באילת26.7.15download-pdf-btn
271החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית אילת – פארק הצפרות באילת26.7.15download-pdf-btn
270החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ר. רביב מהנדסים יועצים בע מ19.7.15download-pdf-btn
269החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ר. רביב מהנדסים יועצים בע מ19.7.15download-pdf-btn
268החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עדן – החברה לפיתוח מרכז ירושלים19.7.15download-pdf-btn
267החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אקרשטיין 19.7.15download-pdf-btn
266החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים19.7.15download-pdf-btn
265עותק של החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – המועצה האזורית ערבה5.7.15download-pdf-btn
264עותק של החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – המועצה האזורית ערבה 5.7.15download-pdf-btn
263החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז במסגרת פנייה תחרותית – עמותת שק ל5.7.15download-pdf-btn
262החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית באר שבע5.7.15download-pdf-btn
261החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מועצה אזורית תמר5.7.15 download-pdf-btn
260החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חורחה זלצברג5.7.15download-pdf-btn
259החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים5.7.15download-pdf-btn
258החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – שרון מדר14.6.15download-pdf-btn
257החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – סאפי מקלאדה – 14.6.15download-pdf-btn
256החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ארץ ניהול ותיאום פרויקטים בע מ14.6.15download-pdf-btn
255החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – א.א הנדסה 14.6.15download-pdf-btn
254החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – א. מטר 14.6.15download-pdf-btn
253החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – תפנית ווינד14.6.15download-pdf-btn
252החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אבנר דרורי – 14.6.15download-pdf-btn
251החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – EECC הנדסת חשמל14.6.15download-pdf-btn
250החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרויות למיזמים על ידי צדדים שלישיים 14.6.15download-pdf-btn
249החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ברוידה מעוז4.6.15download-pdf-btn
248החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ארץ ניהול ותיאום פרויקטים בע מ – 4.6.15download-pdf-btn
247החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – א. אפשטיין ובניו בע מ4.6.15download-pdf-btn
246החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שידרוג מבנה הקשלה במוזיאון מגדל דוד – מוזיאון מגדל דוד (מורשת)4.6.15download-pdf-btn
245החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – פיתוח חניון העורבים בצפון הגולן – מועצהה אזורית גולן 4.6.15download-pdf-btn
244החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – כמי הלר 4.6.15download-pdf-btn
243חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – בריז'4.6.15download-pdf-btn
242החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך למיזם על ידי צד ג' – המשך הטיילת הצפונית בעכו – עיריית עכו4.6.15download-pdf-btn
241החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – תוכן תכנון כלכלה וניהול בע מ –14.5.15download-pdf-btn
240החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – יש שיא השקעות 14.5.15download-pdf-btn
239החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – א. אפשטיין ובניו בע מ – 14.5.15download-pdf-btn
238החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עבודות לשדרוג מבנה הכניסה לפארק קצרין – מועצה מקומית קצרין14.5.15download-pdf-btn
237החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עבודות לפיתוח מרכז המבקרים הדרך הישראלית בשומרון – מועצה אזורית שומרון 14.5.15download-pdf-btn
236החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – הקמת שבילי אופניים – מועצה אזורית מבואות החרמון14.5.15download-pdf-btn
235החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – הנגשת אתרים במודיעין – עיריית מודיעין14.5.15download-pdf-btn
234החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – רע ם הנדסת כבישים ותנועה בע מ 14.5.15download-pdf-btn
233החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – עוזי צוובנר בע מ 14.5.15download-pdf-btn
232חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – א.ג מהנדסים (ג'י. ג'י. איי) בע מ26.4.15download-pdf-btn
232החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – AVS – 0085841514.5.15download-pdf-btn
230החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – תל הנדסה26.4.15download-pdf-btn
229חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – מעשה שימור26.4.15download-pdf-btn
228החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – חרמון מהנדסים בע מ – 26.4.15download-pdf-btn
227החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – אלביליה חנן 26.4.15download-pdf-btn
226החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – טיטו אדריכלים בע מ 26.4.15download-pdf-btn
225החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם המכון הישראלי לארכאולוגיה – פרויקט הרודיון (מורשת)26.4.15download-pdf-btn
224החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך למיזם על ידי צד ג' – עבודות פיתוח בגן הראשונים ביבניאל – מועצה מקומית יבניאל26.4.15download-pdf-btn
223עותק של החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם ספק' תקשורת סלולרית – פרטנר15.3.15download-pdf-btn
222החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם יועץ בפטור ממכרז – מיתר15.3.15download-pdf-btn
221החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – א. אפשטיין 4.3.15download-pdf-btn
220עותק של החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מסכי תרגום במוזיאון ירושלים – קרן ירושלים25.2.15download-pdf-btn
219חלטת ועדת המכרזים לתיקון התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – סמדר סיני25.2.15download-pdf-btn
218חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – חרמון מהנדסים בע מ25.2.15download-pdf-btn
217החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שירותי פיקוח ארכאולוגי בשפרעם – רשות העתיקות25.2.15download-pdf-btn
216החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – אספקת חשמל לגן הלאומי מבצר נמרוד – רט ג25.2.15download-pdf-btn
215החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – טל חוצבי ירושלים25.2.15download-pdf-btn
214החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – שרה מלכה – 25.2.15download-pdf-btn
214החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – עמותת שק ל 25.2.15download-pdf-btn
212החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מרכז תקשוב מערכות מידע בע מ25.2.15download-pdf-btn
211החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מוסללם ניסים 25.2.15download-pdf-btn
210החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אלי פרישסט – 25.2.15download-pdf-btn
209החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אדוארדו הובשר25.2.15download-pdf-btn
208החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך למיזם על ידי צד ג' – הרגלת ציפורים – החברה להגנת הטבעי25.2.15download-pdf-btn
207חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך למיזם על ידי צד ג' – בניין אוספי הטבע הלאומיים – אוניברסיטת ת א25.2.15download-pdf-btn
206החלטת ועדת המכרזים לתיקוןהתקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אילן קידר29.1.15download-pdf-btn
205החלטת ועדת המכרזים למימוש זכות ברירה – אלעד מערכות תכנה בע מ 29.1.15download-pdf-btn
204החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – יצירת גן מוזיאון (מורשת) – עיריית חדרה 29.1.15download-pdf-btn
203החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – בראז'ני 29.1.15download-pdf-btn
202החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם עיריית אילת – עבודות בפרויקט שדרות התמרים29.1.15download-pdf-btn
201החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – שרגא אלרום – 29.1.15download-pdf-btn
200החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – שדה גולדשטיין מורד 29.1.15download-pdf-btn
199החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ירון שמעוני שחם מהנדסים ויועצים 29.1.15download-pdf-btn
198חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – י.ש. שיא השקעות וניהול נדל ן בע מ29.1.15download-pdf-btn
197החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכלית מוריה סקלי 29.1.15download-pdf-btn
196החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכל מתי אבשלומוב 29.1.15download-pdf-btn
195החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -טופז11.1.15download-pdf-btn
194החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ש. קרני11.1.15download-pdf-btn
193החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – מריו מסצ'אני מהנדסים בע מ –11.1.15download-pdf-btn
192החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – כרמל א.מ תכנון והנדסה בע מ 11.1.15download-pdf-btn
191חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דוד ניסים מהנדסים ויועצים בע מ11.1.15download-pdf-btn
190החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ד.א.ל הנדסה בע מ11.1.15download-pdf-btn
189החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שביל אופניים במצפה רמון – קק ל 11.1.15download-pdf-btn
188החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עבודות תאורה בגן לאומי בית שערים – רט ג 11.1.15download-pdf-btn
187החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – בניית שביל אופניים סינגל ביער שוויץ – קק ל11.1.15download-pdf-btn
186החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – אלבילייה חנן – 11.1.15download-pdf-btn
185החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – שמעון מרגולין 11.1.15download-pdf-btn
184חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – רן וולף –11.1.15download-pdf-btn
183החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אהרון אסטרייעכר11.1.15download-pdf-btn
182החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז11.1.15download-pdf-btn
181החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -סאפי מקלאדה 8.12.14download-pdf-btn
180החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -דרמן ורבקל8.12.14download-pdf-btn
179החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -אלון שבבו8.12.14download-pdf-btn
178החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -אילן קידר 8.12.14download-pdf-btn
177החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – תיקון התקשרות – ישראל גנוד 8.12.14download-pdf-btn
176החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אהוד תייר 8.12.14download-pdf-btn
175החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שדרוג מרכז המבקרים בגוש עציון – מועצה אזורית גוש עציון –8.12.14download-pdf-btn
174החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – י. אריכא ובניו – 8.12.14download-pdf-btn
173החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם קבלן בפטור ממכרז – גיא חנוני בניה ופיתוח בע מ 8.1.2.14download-pdf-btn
172החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – משרד א. אדריכלים8.12.14download-pdf-btn
171החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם יועץ בפטור ממכרז – אורי אורלנד – משרד יועצים לניהול סיכונים בע מ 10.11.14download-pdf-btn
170החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – תיקון התקשרות – מיכל ברושי2.11.14download-pdf-btn
169החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – שיא טק יזמות בע מ2.11.14download-pdf-btn
168החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פרוגראמה 12.11.14download-pdf-btn
167החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – משרד פלסנר אדריכלים2.11.14download-pdf-btn
166חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – משרד אדריכלים אלי פרישט – אדם מזור –2.11.14download-pdf-btn
165החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אהרון ברנזון – 2.11.14download-pdf-btn
164חלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכלית נעמה מליס2.11.14download-pdf-btn
163החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים2.11.14download-pdf-btn
162החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז -ראובן רון בקרה וניהול פרויקטים בע מ26.10.14download-pdf-btn
161החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – עידכון תמורה – תפנית וינד26.10.14download-pdf-btn
160החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ישראל גנוד26.10.14download-pdf-btn
159החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכל אמיר בלום 26.10.14download-pdf-btn
158החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – תכנון מחודש לאתר בית יגאל אלון בגינוסר – עמותת בית יגאל אלון 26.10.14download-pdf-btn
157החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שילוט היסטורי תיירותי ביפו – רשות העתיקות26.10.14download-pdf-btn
156החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שביל אופניים שלולית שפיר-צומת עד הלום – רשות ניקוז נחל שורק26.10.14download-pdf-btn
155החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אלון שבבו26.10.14download-pdf-btn
154החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך עם הקבלן בפטור ממכרז – אשד מזרקות בע מ26.10.14download-pdf-btn
153החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך בפטור ממכרז – מועצה אזורית עמק הירדן ורשות ניקוז כנרת26.10.14download-pdf-btn
152החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות המשך בפטור ממכרז – המכון למורשת בן גוריון 26.10.14download-pdf-btn
151תיקון סכום ההתקשרות עם מתכנן. חורחה זלצברג22.9.14download-pdf-btn
150התקשרות עם מתכנן. תפנית וינד בע"מ.22.9.14download-pdf-btn
149התקשרות עם מתכנן. א. אפשטיין ובניו בע"מ.22.9.14download-pdf-btn
148 התקשרות המשך עם מתכנן. אייל שר שלום.22.9.14download-pdf-btn
147התקשרות המשך עם קבלן . א. מטר ייזום ובניה בע"מ.22.9.14download-pdf-btn
146התקשרות המשך עם רשות הטבע והגנים בפרויקט שביל ישראל לאופניים –
מקטע ירושלים.
22.9.14download-pdf-btn
145התקשרות המשך להשלמה ופיתוח של אלמנטים שונים בציר שביל המשפחה עם שמורת הטבע הלאומית נאות קדומים22.9.14download-pdf-btn
145התקשרות בהסכם שכירות משרדים . המכון הגיאופיזי בלוד.25.8.14download-pdf-btn
144התקשרות עם מתכנן . אוריאל גנסבואר.14.8.14 download-pdf-btn
143התקשרות עם זוכה בתחרות עיצוב מרכז צפרות – כפר רופין14.8.14download-pdf-btn
141התקשרות המשך עם מתכנן. סמו הנדסת חשמל14.8.14download-pdf-btn
140התקשרות המשך עם מתכנן. אדיר ייעוץ ופיתוח נופי.14.8.14 download-pdf-btn
139התקשרות המשך עם מתכנן.רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרויקטים14.8.14download-pdf-btn
138התקשרות המשך עם מתכנן.סלע מהנדסים חברת מהנדסי בניין )1993( בע"מ.14.8.14download-pdf-btn
137התקשרות המשך עם מתכנן.ברן ניהול פרוייקטים.14.8.14download-pdf-btn
136התקשרות המשך עם מתכנן.איציק אילוז.14.8.14download-pdf-btn
135התקשרות המשך עם מתכנן.אייל קראוס.14.8.14 download-pdf-btn
134 התקשרות עם מתכנן. אדריכל חורחה זלצברג.3.8.14download-pdf-btn
133התקשרות עם מתכנן. ארץ ניהול ותיאום פרויקטים3.8.14download-pdf-btn
132התקשרות עם מתכנן.איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ.3.8.14download-pdf-btn
131התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' בפרויקט לפיתוח חניון העורבים בצפון
הגולן
3.8.14download-pdf-btn
130התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' בפרויקט מכלול המורשת היהודית ביפו
– תכנית מורשת
3.8.14download-pdf-btn
129התקשרות המשך עם מתכנן.משרד אדריכלים מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ.3.8.14download-pdf-btn
128התקשרות המשך עם מתכנן. ג.י.ד הנדסה בע"מ.3.8.14download-pdf-btn
127התקשרות המשך עם מתכנן.אלי רכס אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.3.8.14download-pdf-btn
126התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לשיקום רחבת החניה של טיילת מואב
בערד.
9.7.14download-pdf-btn
125התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לניהול תכנון עבודות פיתוח הר כביר –
מועצה אזורית שומרון.
9.7.14download-pdf-btn
124 התקשרות המשך לביצוע עבודות חיתוכי בדיקה – עכו טיילת חוף דרומי.9.7.14 download-pdf-btn
123התקשרות המשך לביצוע עבודות לתאורת תל יוקנעם.9.7.14 download-pdf-btn
122ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז - ענת שדה9.7.14 download-pdf-btn
121התקשרות המשך עם מתכנן.טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה9.7.14 download-pdf-btn
120התקשרות המשך עם מתכנן.9.7.14download-pdf-btn
119התקשרות המשך לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות פארק הגולף.9.7.14 download-pdf-btn
118התקשרות המשך עם מתכנן.10.6.14download-pdf-btn
117התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' למתן שירותי ליווי קהל וקשרי קהילה
בפרויקט רחוב התיירות הראשי במג'דל שמס.
8.6.14download-pdf-btn
116התקשרות עם מתכנן.8.6.14download-pdf-btn
115התקשרות לקבלת שירותי אוצרות בפרויקט מורשת "עין שמר"8.6.14download-pdf-btn
114התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לעבודות תכנון והכנות לקליטת
קרוואנים באתרי רשות הטבע והגנים
8.6.14download-pdf-btn
113התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לעבודות תאורה בפרויקט הגן הלאומי
אפולוניה בהרצליה
8.6.14download-pdf-btn
112התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לעבודות תאורה בפרויקט הגן הלאומי
אפולוניה בהרצליה
8.6.14download-pdf-btn
111התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לעבודות לשדרוג אתרי קמפינג באתרי
רשות הטבע והגנים
8.6.14 download-pdf-btn
110התקשרות לבניית מיצג אומנותי – הבהרה.8.6.14 download-pdf-btn
109התקשרות המשך עם רשות הטבע והגנים לעבודות תכנון וביצוע של שביל ישראל לאופניים8.6.14download-pdf-btn
108התקשרות המשך עם קבלן8.6.14download-pdf-btn
107התקשרות המשך עם מתכנן.8.6.14download-pdf-btn
106התקשרות המשך עם מתכנן.8.6.14download-pdf-btn
105התקשרות המשך עם מתכנן.8.6.14download-pdf-btn
104התקשרות המשך עם מתכנן.8.6.14 download-pdf-btn
103ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – רוני מזאווי4.5.14 download-pdf-btn
102התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – רותם שבח בע מ4.5.14download-pdf-btn
101 התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – פליטמן רייך 13.5.14download-pdf-btn
100התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ליאור ויתקין25.5.14download-pdf-btn
99התקשרות לתכנון וביצוע תצוגה בצריף בן גוריון בפטור ממכרז – חברת בריז קריאייטיב13.5.14download-pdf-btn
98התקשרות לשדרוג חווית ביקור בפטור ממכרז – חברת קומפיוגרפיק 4.5.14download-pdf-btn
97התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מריו מסצ'אני4.5.14download-pdf-btn
96התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – מיכל קנטור4.5.14download-pdf-btn
95התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – כרמל א.מ תכנון והנדסה בע מ13.5.14download-pdf-btn
94תקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – יוסי פניני13.5.14download-pdf-btn
93ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת אדיר יעוץ ופקוח נופי בע מ25.5.14download-pdf-btn
92התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת e.e.c.c – הנדסת חשמל בע מ25.5.14download-pdf-btn
91 התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ז.ר.ם אדריכלים בע מ 4.5.14download-pdf-btn
90 התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ג.י.א הנדסת קרקע בעמ4.5.14download-pdf-btn
89 התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – ברקת י.ר.ד בע מ13.5.14download-pdf-btn
88התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – איציק אילוז4.5.14download-pdf-btn
87התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכלית פרלה קאופמן25.5.14download-pdf-btn
86התקשרות המשך עם מתכנן אבי גיל13.5.14download-pdf-btn
85התקשרות המשך עם מתכנן.4.5.14download-pdf-btn
84התקשרות המשך לשירותים לאתר האינטרנט של החברה25.5.15download-pdf-btn
83התקשרות המשך לשירות ליווי ארכיאולוגי 4.5.14 download-pdf-btn
82ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דרמן ורבקל13.4.14download-pdf-btn
81ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ארץ ניהול ותיאום פרויקטים13.4.14download-pdf-btn
80ביצוע התקשרות עם אוצרת בפטור ממכרז – ד ר נורית לוינובסקי13.4.14download-pdf-btn
79ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – שילוב שביל אופניים – המועצה האזורית מבואות החרמון13.4.14download-pdf-btn
78לביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – סיפור הנוטר היהודי – המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל13.4.14download-pdf-btn
77ביצוע התקשרות המשך עם רשות הטבע והגנים בפטור ממכרז – תכנית אב לקרוונים13.4.14download-pdf-btn
76ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – סירקין בר – טל הנדסה13.4.14download-pdf-btn
75ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים13.4.14download-pdf-btn
74ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – משרד תהן – מוטי פריד13.4.14download-pdf-btn
73ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חרמון מהנדסים13.4.14download-pdf-btn
72ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חרמון מהנדסים13.4.14download-pdf-btn
71ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת פוירשטיין גזית 13.4.14download-pdf-btn
70ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת מודדי השומרון 13.4.14download-pdf-btn
69ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת ליבני13.4.14download-pdf-btn
68ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – דרך הנדסה13.4.14download-pdf-btn
67ביצוע התקשרות המשך עם מתכנן בפטור ממכרז – אדריכל אבנר דרורי13.4.14download-pdf-btn
66ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – כמי זריהן-הלר13.4.14download-pdf-btn
65ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – חברת אפשטיין13.4.14download-pdf-btn
64ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – דוד אקרשטיין13.4.14download-pdf-btn
63ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – ארץ ניהול ותיאום פרויקטים13.4.14download-pdf-btn
62ביצוע התקשרות עם יועץ בפטור ממכרז – איתי פנקס 13.4.14download-pdf-btn
61הגדלת עבודה בפטור ממכרז – הקבלן אחים רחמה24.3.14download-pdf-btn
60ביצוע התקשרות עם מתכנן בפטור ממכרז – א.ב. מתכננים24.3.14download-pdf-btn
59ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – רשות הטבע והגנים – קאסר אל יהוד24.3.14download-pdf-btn
58ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – פארק הקרח – החברה לפיתוח חוף אילת24.3.14download-pdf-btn
57ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עיריית אילת – תשתית אינטרנט אלחוטי24.3.14download-pdf-btn
56ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – עבודות פיתוח באתר תל שילה -מועצה אזורית בנימין24.3.14download-pdf-btn
55ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מחשוב ודיגיטציה – מועצה מקומית ראש פנה24.3.14download-pdf-btn
54ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – מוזיאון ראשית ההתיישבות בעמק בקיבוץ יפעת – עמותת המרכז לראשית ההתיישבות24.3.14 download-pdf-btn
53ביצוע התקשרות למיזם על ידי צד ג' – כפר תיירות חזון – מועצה אזורית מרום גליל24.3.14download-pdf-btn
52התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לקידום תכנונים שונים. 24.3.14download-pdf-btn
51התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לתכנון אמצעי המחשה במרכז
המבקרים באגמון החולה
24.3.14download-pdf-btn
50התקשרות המשל עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
49התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
48התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
47התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
46התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14 download-pdf-btn
45התקשרות המשך עם מתכנן 24.3.14download-pdf-btn
44התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
43התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
42התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
41התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
40התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
39התקשרות המשך עם מתכנן24.3.14download-pdf-btn
38התקשרות עם מתכנן 24.3.14 download-pdf-btn
37התקשרות המשך עם מתכנן.26.2.14 download-pdf-btn
36התקשרות לליווי קשרי קהילה.26.2.14download-pdf-btn
35התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לביצוע שביל אופניים צופה כנרת.26.2.14 download-pdf-btn
34התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לפיתוח רח' הגיא בירושלים26.2.14 download-pdf-btn
33התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' לפיתוח מרכז מבקרים בסוסיא26.2.14 download-pdf-btn
32התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להשלמת עבודות בעין גב26.2.14 download-pdf-btn
31התקשרות המשך עם חברה לפיתוח כיכר המעיין בעין כרם 26.2.14download-pdf-btn
30התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להסדרת תב"ע משואות ימחק26.2.14download-pdf-btn
29התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להנגשת הירקון26.2.14download-pdf-btn
28התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג להחייאת החצר הקיבוצית במכון איילון 26.2.14download-pdf-btn
27התקשרות לביצוע מיזם לשילוט תיירותי26.2.14download-pdf-btn
26התקשרות עם מתכנן18.2.14download-pdf-btn
25התקשרות לביצוע תצוגות ומערכת אמצעי המחשה18.2.14download-pdf-btn
24התקשורת עם מתכן- פרג'י שמש2.2.14download-pdf-btn
23התקשרות עם מתכנן18.2.14download-pdf-btn
22התקשרות עם מתכנן18.2.14download-pdf-btn
21התקשרות עם מתכנן18.2.14download-pdf-btn
20התקשרות המשך עם חברה לביצוע תכנון יצירת התכנות למטרות שחיה בלגונה מזרחית באילת18.2.14 download-pdf-btn
19התקשרות המשך עם חברה ליצור והצבת שולחנות פיקניק נגישים18.2.14download-pdf-btn
18התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לביצוע שביל אופניים סובב כנרת18.2.14download-pdf-btn
17התקשרות בהסכם מסגרת עם חברה לביצוע עבודות פיקוח באתרי עתיקות 18.2.14 download-pdf-btn
16התקשרות לביצוע טיילת בכניסה הדרומית של בית שאן- קק"ל18.2.14download-pdf-btn
15התקשרות המשך עם חברה לפיתוח קטע צפוני של מעגן עין גב2.2.14 download-pdf-btn
14התקשרות להמשך ביצוע שביל אופניים -רשות ניקוז שורק לכיש18.2.14download-pdf-btn
13התקשרות לביצוע מצפור נוף מרגליות18.2.14download-pdf-btn
12התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' לתכנון חזיון לילה מחודש והחלפת מקרנים ישנים לחדשים במוזיאון מגדל דוד15.01.14download-pdf-btn
11התקשרות המשך עם חברה לביצוע שילוט דרך הבשורה15.01.14download-pdf-btn
10התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' למימון חפירת בדיקה לקראת ביצוע

טיילת חוף דרומי בעכו
15.01.14download-pdf-btn
9התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' למימון המשך פיתוח בית אוספי הטבע

באוניברסיטת תל אביב
15.01.14download-pdf-btn
8התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' למימון עבודות אקווריום בגן החיות התנ"כי בירושלים15.01.14download-pdf-btn
7התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' למימון אלמנטים של תכנון במסגרת

פרוגראמה לפארק התלמודי בקצרין
15.01.14download-pdf-btn
6התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' לביצוע עבודות לפיתוח טיילת ביד ושם15.01.14download-pdf-btn
5התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להסדרת קו ביוב למוזיאון עין יעל15.01.14download-pdf-btn
4התקשרות באמצעות מסגרת תחרותית של קבלת הצעות לתכנון תצוגה15.01.14download-pdf-btn
3התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להסדרת פינת ישיבה נגישה15.01.14download-pdf-btn
2התקשרות לביצוע מיזם ע"י צד ג' להסדרת מתחם נופש נגיש15.01.14download-pdf-btn
1התקשרות עם חברה למחשוב מכרזים15.01.14download-pdf-btn