הסיפור שלנו

החברה הממשלתית לתיירות הוקמה בשנת 1955 במטרה לקדם את נושא התיירות בישראל.

עם הקמת משרד התיירות, פעלה החברה כזרוע ביצוע של המשרד ליישום מדיניות פיתוח התשתיות בתחום התיירות.

לאורך השנים, החברה הובילה פרויקטים לאומיים שונים וביניהם העסקה והכשרה של עולים חדשים בשנות ה-90, מיפוי והכשרת תשתיות לקליטת גלי התיירות שעלו עם השנים, פיתוח אתר מצדה, גן לאומי בקיסריה, שימור ערים עתיקות, חופי ים, טיילות ועוד.

החברה הממשלתית לתיירות רואה חשיבות רבה בפיתוח תיירותי ככלי לפיתוח כלכלי אזורי. לכן, בתכנון פרויקטים שונים אנו שמים דגש על החיזוק שיניב התוצר הסופי לצמיחה הכלכלית באזור. אנו מפתחים מוצר תיירותי לצמיחה ומינוף כלכלי בראייה כוללת ארוכת טווח.

במהלך 2012 הרחיבה החברה את פעילותה והחלה ליזום, לתכנן ולפתח מתחמי תיירות שונים. במקביל המשיכה החברה בפיתוח וביצוע פרויקטים קיימים וחדשים כאחד. כמו כן, החברה הממשלתית לתיירות נבחרה ע"י משרד ראש הממשלה לרכז ולהוביל את פרויקט המורשת הלאומי לפיתוח ושימור אתרי מורשת ברחבי הארץ .

באוקטובר 2012, הכירה ממשלת ישראל בחברה הממשלתית לתיירות כחברה מפתחת ומבצעת כלל ממשלתית. החלטה זו מאפשרת לחברה לשתף פעולה ישירות עם כל משרדי הממשלה השונים ולקדם פרויקטים תיירותיים ברחבי הארץ.

מטרתנו לשפר את החוויה התיירותית בישראל ואנו נמשיך בתנופת הפיתוח בישראל!