שבילי אופניים- ציר החוף

החברה הממשלתית לתיירות החלה ביצירת רצף שבילי אופניים  לאורך הים התיכון כחלק מפרויקט רצף הטיילות לאורך הים התיכון  .השבילים מתבסס על מקטעי טיילות קיימות בתוך ערים ועל קטעים מחברים בין הערים. הפרויקט מורכב ממקטעים רבים שחלקם נמצאים בביצוע.