סובב וצופה כנרת

הסדרת שבילים מסביב לכנרת.

שביל סובב כנרת מיועד לרכיבה באמצעות אופני כביש, ושביל צופה כנרת מיועד לטיול אתגרי באופני שטח (ממוקם בגובה קו 0).