עברנו משרדים- כתובתנו החדשה

עברנו למשרדים חדשים בגן הטכנולוגי מלחה , בנין המגדל , קומה 3, ירושלים