ירדנית

אתר הטבילה לצליינים נוצרים על גדות הירדן, בכניסה לקיבוץ כנרת נקרא ירדנית. אתר הטבילה  ממוקם בחלקה הדרומי של הכנרת, בשפך הנהר, במקום בו על-פי המסורת הנוצרית, הטביל יוחנן את ישו. החברה הממשלתית לתיירות פיתחה והנגישה את האתר לתיירים. לאור הביקוש הרב, החל משנת 2012, הוכפלה יכולתו של האתר לקלוט את הטובלים המבקרים בו.