מגידו

ייחודה הארכיאולוגי הקנה לתל מגידו מקום ברשימה המכובדת של אתרי מורשת עולמיים. בעולם הנוצרי מוכרת מגידו יותר כארמגדון – מקום הקרב האחרון ואחרית הימים. בשל כך, מושך אליו התל צליינים מרחבי העולם הבאים להשקיף על עמק ארמגדון. לאור ייחודיותו של האתר, שימרה החברה הממשלתית לתיירות ושחזרה אלמנטים מהתל הארכיאולוגי, הנגישה את מפעל המים הייחודי והקימה מסלול תצפית מרהיב על נופי העמק.