פסל המדיד טבריה

מפלס הכנרת נחשב מזה זמן כמדד למצב הרוח הלאומי. לכן החלטנו להקים בקצה הדרומי של טיילת טבריה פסל המחובר למדידים של מקורות, המציג בזמן אמת את מפלס האגם. כיום מהווה הפסל אחד מסמלי הכנרת והוא מוצג בשידורי תחזיות מזג האוויר כשמוזכרת הכינרת. המדיד עצמו עוצב לפי צורתה של הכנרת והוא מציג את המפלס העדכני של הכנרת לעומת המפלס העליון.