פסוקים בחול

כדי לקשור את אתר הבניאס ואתר כורסי לתיאורים המופיעים בברית החדשה, הכריזה החברה הממשלתית לתיירות על תחרות מעצבים במסגרתה יועלו רעיונות חדשניים בנושא. הרעיון שנבחר ובוצע הוא מתקן המטביע בתוך חול את הפסוק הרלבנטי מהברית החדשה פרי יצירתו של אבישי נובופלנסקי. אטרקציה זו מחברת את המבקר אל ההיסטוריה של האתר באופן מעניין ובלתי אמצעי. לאור הצלחת הפרויקט החליטו אתרים נוספים, בהם בית התפוצות להעמיד לרשות המבקרים אמצעים דומים מעין אלה להעצמת חוויית הביקור באתר.