מפתחים את ציר יפו- נתנזון בחיפה

לאחר שיקום השוק התורכי בחיפה, יוצא בימים אלה לביצוע פרויקט שיקום, שימור ופיתוח רחובות יפו ונתנזון בעיר התחתית, במטרה להפוך אותם לציר תיירותי שוקק חיים, מרכז של מסחר, הסעדה, תרבות, בילוי ופנאי בעיר התחתית בחיפה. הפרויקט ביוזמת משרד התיירות ועיריית חיפה ומבוצע באמצעות החברה הממשלתית לתיירות בעלות של 25 מיליון ש"ח.

במסגרת פרויקט השיקום יורחבו המדרכות והמיסעה וירוצפו באבן משתלבת. יוצב ריהוט רחוב איכותי, יינטעו מגוון עצים וצמחייה ויותקנו עמודי תאורה. כ-15 מיליון שקל יושקעו, בקטע שבין כיכר פריז ועד צומת יפו-הבנקים ובחלקים מתוך הרחובות החוצים: כיאט, עזה ופטריה. במסגרת פרויקט השיקום יורחבו המדרכות והמיסעה וירוצפו באבן משתלבת. יוצב ריהוט רחוב איכותי, יינטעו מגוון עצים וצמחייה ויותקנו עמודי תאורה. כן יותקן לאורך הרחוב שילוט ייחודי ויוסדרו מסתורי האשפה. כל התשתיות ישודרגו ויוטמנו בקרקע.

על מנת להקל ככל הניתן על בעלי העסקים ותושבי הרחובות הכלולים בפרויקט יעמוד נציג מנהלת העיר התחתית לרשות התושבים ובעלי העסקים שיוזמנו לפנות למנהלת בכל בעיה, שאלה, הצעה או בקשת מידע. טלפונים וכתובות מייל של נציג המנהלת נמסרו מבעוד מועד לבעלי העסקים ולתושבים. על מנת להקל על בעלי העסקים יינוקו חלונות הראווה של העסקים הגובלים בפרויקט פעמיים בשבוע. במקביל תחל מנהלת העיר התחתית להניע תהליך של שיפוץ מבנים וחזיתות מסחריות.

לוחות זמנים לעבודות והסדרי תנועה בתקופת העבודות: בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח, ומפאת עבודות בצירים שלא ניתן לחסום במשך היום, חלקן יתקיים בשעות הלילה. על פי כלל, שעות העבודה המוגדרות לקבלן הן 7:00 עד 22:00.

– רחוב נתנזון (מרח' כיאט עד כיכר פריז) – ייסגר לתנועת כלי רכב למשך כ- 8 חודשים.
– רחוב יפו (מצומת הבנקים ועד צומת כיאט) – יישאר פתוח באופן חלקי לתנועת כלי רכב (ללא חניה), עפ"י הוראות המשטרה והעירייה, למשך כ- 12 חודשים.
– רחוב כיאט – ייסגר לתנועה בקטע שבין רח' נתנזון לרח' העצמאות למשך 7 ימים מלאים, לעבודות יום ולילה.
– רחוב פטריה יהפוך לחד סטרי – מרחוב יפו לכיוון רחוב המגינים בלבד.

נגישות לעסקים ומבנים:
– יישמר מעבר רציף של 1.5 מטר צמוד לעסקים ולמבנים, כדי לאפשר נגישות מלאה להולכי רגל בכל תקופת העבודות.
– תתאפשר פריקה וטעינה מקצוות רחוב נתנזון בלבד ע"י עגלות.
– רח' יפו נשאר פתוח לתנועה באופן חלקי ויהיה ניתן לפרוק ולטעון בהתאם להתקדמות העבודות, עפ"י הוראות המשטרה והעירייה.
– תישמר אפשרות כניסה לחניון המגינים והחניון ברחוב הזגג.
– שטח העבודה יגודר בגדר רשת גבוהה שתכלול הדמיה על מנת שלא יראה אזור העבודה לעוברים ושבים ברחוב.
– לא תתאפשר חניה לאורך תוואי הפרויקט במשך כל תקופת הביצוע (רחוב נתנזון סגור ורחוב יפו ישמר נתיב תנועה בלבד ללא חניה).

כ-10 מיליון שקל יושקעו בפרויקט שיקום רחוב עין דור וחיבור רחוב העצמאות לרחוב יפו. במקביל נמשכות העבודות השיקום שהחלו בתחילת השנה ברחוב עין דור במסגרת פרויקט חיבור רחוב העצמאות לרחוב יפו. הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2016. בתוך כך ייסלל כביש חדש בין רחוב יפו לרחוב העצמאות. במסגרת זו יחודשו המדרכות ברחוב ויוסדרו החניות. כמו כן יחודשו תשתיות תת קרקעיות, תוקם מערכת תאורה חדשה, יבוצע גינון חדש ויקבעו הסדרי תנועה חדשים ובטוחים להולכי הרגל ולנוסעים בכביש.