שביל ישראל, גרסת החוף!

בימים אלה אנחנו בודקים אפשרות לחבר את כל
הטיילות לאורך חופי ישראל ולייצר רצף טיילות
מראש הנקרה ועד אשקלון באורך של 200 ק"מ.