עתלית

אתר המעפילים בעתלית מספר את סיפור ההעפלה לארץ ישראל לפני קום המדינה. האתר משחזר את דרכו של מעפיל שנתפס על ידי הבריטים ואת החיים במחנה. בתוך המחנה מסופרים שני סיפורי גבורה; הראשון מספר את מהלך הפריצה של הפלמ"ח למחנה, והשני מסופר בבטן של אונייה אמיתית שהובאה במיוחד מלטביה בסיוע החברה הממשלתית לתיירות. סיפור הבאתה של הספינה לארץ מרתק לא פחות מסיפור ההעפלה עצמו, וממחיש את החיים והתחושות בזמן ההפלגה. החברה הממשלתית לתיירות הנגישה את האתר כולו, כולל הספינה עצמה למוגבלי תנועה, למוגבלי שמיעה ולמוגבלי ראייה.