גבעת קיבוצים

בחורשת עצי אקליפטוס הניצבת על גבעה צפונית לרחובות נמצא אתר התיישבות זמני של הכשרות הקיבוצים לפני קום המדינה. ההכשרה האחרונה שפעלה במקום קיבלה על עצמה משימה לאומית חשובה של ייצור תחמושת לחימושו של צבא המדינה שבדרך. מתחת לצריפי ההכשרה נמצא מפעל שלם לייצור תחמושת שהכניסה אליו התבצעה דרך תנור המאפייה. את האתר מפעילה כיום המועצה לשימור אתרים. החברה הממשלתית לתיירות יצרה את ההמחשות של המפעל והקימה אתר מרתק לביקורים.