שיבלי

היישוב שוכן בתחילת המעלה להר תבור ומהווה נקודת מוצא לטיולים באזור. כיוון שאין עלייה להר תבור אלא במכוניות פרטיות, בנתה החברה הממשלתית לתיירות מערך הסעות שמאפשר לצליינים הרבים שבאים באוטובוסים לעבור בנוחות ובביטחון למוניות, תוך קבלת שירותים תיירותיים נאותים. החברה הממשלתית לתיירות גם טיפלה בחזות הכפר, לרבות ציור קיר ייחודי, כדי לפתח מרחב תיירותי הולם. פרויקט אחר שבוצע בכפר, ללא קשר לתבור, הוא פיתוח נקודת המוצא לטיולים במעיין תות.