כאבול

משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות , ביחד עם קק"ל והמועצה לשימור אתרים, שותפים בשיקום הבאר האנטילית בכניסה לכפר כאבול וביצירת איזור פיקניקים מסביב למקום.