בית מורשת הבדואית

בצומת המוביל, מעל מאגר אשכול, שוכן אתר 'יד לבנים' ללוחם הבדואי. בתוך המתחם בנתה החברה הממשלתית לתיירות מוזיאון המשלב את סיפור חיי הבדואים בגליל עם סיפור הגשש הבדואי, שמוקרן בו גם סרט המתאר את אורח חייו של הגשש הבדואי .