שילוט

החברה הממשלתית לתיירות עיצבה והציבה בכפרים הדרוזים שילוט מיוחד, אחיד לכל הכפרים, המכוון תיירים לאתרים המקודשים לעדה. שלטים אלה הוצבו ברוב הכפרים ומהווים ציוני דרך קלים לזיהוי.  זאת ועוד, כבכפרים תיירותיים אחרים, גם ברוב הכפרים הדרוזיים  שילטה החברה את אתרי התיירות המרכזיים.