צו התחלת עבודה מזרקות אילת

צו התחלת עבודה מזרקות אילת